Scroll to top
en nl

Hoe vraag ik OncoAct aan?

OncoAct kan alleen aangevraagd worden door een behandelend arts in een ziekenhuis. De weefsellogistiek dient afgestemd te worden met de afdeling pathologie van het ziekenhuis. Voordat tumorweefsel en bloed opgestuurd kunnen worden, dient een Dienstenovereenkomst te zijn afgesloten.

Dienstenovereenkomst

De behandelend arts:

Aanvragen

vraagt eerst een Dienstenovereenkomst OncoAct aan via e-mail.

Invullen

vult de Dienstenovereenkomst digitaal volledig en correct in.

Insturen

stuurt de Dienstenovereenkomst per e-mail ter controle aan Hartwig Medical Foundation.

Dienstovereenkomst retour

ontvangt de Dienstenovereenkomst na controle en ondertekening door Hartwig Medical Foundation per e-mail retour, ter ondertekening door de juiste personen in het ziekenhuis.

Ondertekenen in ziekenhuis

scant de ondertekende Dienstenovereenkomst en stuurt deze per e-mail aan Hartwig Medical Foundation.

Tumorweefsel en bloed opsturen

De behandelend arts:

Ontvangt Sample Registratie Formulier

ontvangt na ondertekening van de Dienstenovereenkomst door Hartwig Medical Foundation en de juiste personen in het ziekenhuis een Sample Registratie Formulier voor tumorweefsel en bloed. Hierin staat het vooraf toegewezen ID-nummer voor het tumorweefsel en bloed. Dit ID-nummer wordt door Hartwig Medical Foundation gebruikt en vermeld in het OncoAct patiëntrapport.

Anoniem ID-Nummer

kan op het registratieformulier een eigen anoniem ID-nummer toevoegen om op het patiëntrapport te vermelden, voor interne koppeling.

Ontvangt informatie van Hartwig Medical Foundation

vult het Sample Registratie Formulier volledig en correct in (Tabblad 1). Hij/zij ontvangt van Hartwig Medical Foundation informatie over de afname van tumorweefsel en bloed (Tabblad 2 en 3).

Digitale kopie van SRF naar Hartwig

stuurt een digitale kopie van het volledig ingevulde Sample Registratie Formulier naar Hartwig Medical Foundation

Versturen van tumorweefsel en bloed

stuurt tumorweefsel  via pathologie en bloed via bloedafnamepoli volgens instructies samen met beide uitgeprinte en volledig ingevulde SRF’s naar Hartwig Medical Foundation.

Ontvangt bevestiging

krijgt na ontvangst van tumorweefsel en bloed een bevestiging van ontvangst per e-mail met daarin een registratienummer. Hartwig Medical Foundation vraagt het registratienummer in alle verdere correspondentie te gebruiken.

DNA-analyse en rapportage

Hartwig Medical Foundation:

Uitgebreide DNA-analyse

start met het opwerken van tumorweefsel en bloed, voert de sequencing en de analyse uit en legt de bevindingen vast in een patiëntrapport.

Patiëntrapport

stuurt de behandelend arts binnen twee tot drie weken het patiëntrapport (digitaal), als tumorweefsel en bloed van voldoende kwaliteit is.

Wilt u meer weten over de uitgebreide DNA-test, bekijk Hoe werkt OncoAct?

Kosten en vergoeding

De prijs van OncoAct kan bij ons worden opgevraagd. Daarvoor worden alle activiteiten vanaf ontvangst van tumorweefsel en bloed tot en met het samenstellen en verzenden van het patiëntrapport uitgevoerd. Dat is inclusief een samenvatting (uitleg) van de bevindingen van de klinisch moleculair bioloog voor de behandelend arts en patiënt.

Elk land kent zijn eigen regels voor de vergoeding van (moleculaire) diagnostische DNA-testen waaronder OncoAct valt. Nederland kent geen aparte vergoeding voor DNA-testen zoals OncoAct, maar ziekenhuizen ontvangen wel budget voor het uitvoeren van (moleculaire) diagnostische DNA-testen zoals OncoAct.

Voor de patiënt: U kunt bij uw zorgverzekeraar en zorgverlener in uw eigen land navragen of zij de DNA-test (gedeeltelijk) vergoeden of dat het ziekenhuis waar de DNA-test wordt afgenomen de kosten zelfstandig draagt.

Als blijkt dat het tumorpercentage in het tumorweefsel lager is dan 20% dan zijn de data onvoldoende betrouwbaar om een bioinformatische data-analyse te kunnen uitvoeren. Wij stellen dan ook geen patiëntrapport op. In dat geval brengen we alleen de kosten in rekening voor het opwerken van het tumorweefsel en bloed en de initiële kwaliteitscontroles.

DNA-test aanvragen via behandelend arts: Wij werken alleen op aanvraag van de behandelend arts. Voor het uitvoeren van OncoAct sluiten wij de Dienstenovereenkomsten in alle gevallen met de zorginstelling af. Hiermee waarborgen we dat de afname van het biopt en het bloed via pathologie en bloedafnamepoli verloopt en dat de uitkomsten van de DNA-test ook worden opgenomen in het patiëntdossier en voor behandeling en inzage beschikbaar zijn.

Meer weten?

Heeft u als behandelend arts na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@oncoact.nl. Of neem telefonisch contact met ons op tijdens werkdagen via +31 (0)20 – 235 2640.

Kim Monkhorst
“WGS biedt de mogelijkheid om nieuwe biomarkers direct te implementeren. Zo heb je altijd de meest complete genomische analyse.”

— Kim Monkhorst

Patholoog Antoni van Leeuwenhoek