Patiënt

Wat is het belang van een complete DNA-analyse bij de zorg voor patiënten met kanker?

Belang complete DNA-analyse bij zorg voor patiënten met kanker

Kanker is een ziekte die voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door veranderingen in het DNA. Deze veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Elke tumor is uniek en heeft specifieke kenmerken, die niet alleen per patiënt, maar ook per tumortype verschillen. Op dit moment krijgen veel patiënten een medicijn dat gericht is op het tumortype (darmkanker, longkanker, etc). In een toenemend aantal gevallen wordt de keuze van het middel ook bepaald door de individuele kenmerken van de tumor. In een aantal gevallen gaat het hierbij om genetische kenmerken.

Er zijn steeds meer behandelingen op maat mogelijk, waarbij naar het unieke DNA-profiel van de tumor wordt gekeken.

Moleculaire diagnostiek

Om het unieke profiel van de tumor te kunnen ‘lezen’ is kwalitatief hoogwaardige moleculaire diagnostiek nodig. Deze diagnostiek wordt op dit moment op verschillende manieren en met verschillende technieken uitgevoerd. OncoAct bestaat uit:

  • een moleculaire diagnostische DNA-test
  • een patiëntrapport met daarin de kenmerken van de tumor
  • een advies voor mogelijke behandelingen

Hiermee ontstaat een volledig(er) beeld van de behandelopties voor de patiënt.

Door het inzetten van deze test kunnen ook opties voor deelname aan klinische studies of experimentele behandelingen worden opgespoord.


Complete DNA-test: OncoAct

OncoAct is de meest complete (moleculaire) diagnostische DNA-test. We lezen daarbij het gehele DNA af met de techniek die whole genome sequencing wordt genoemd. De DNA-test geeft inzicht in het volledige genetische profiel van de kanker.

In het persoonlijke OncoAct WGS-rapport dat wordt geleverd bij de DNA-test wordt een belangrijke vraag beantwoord: is er een medicijn of behandeling voor mij op basis van de specifieke kenmerken van mijn tumor?

Het patiëntrapport geeft een overzicht van mogelijke behandelingen. Als er klinische studies (wetenschappelijke onderzoeken) zijn in Nederland waar de patiënt aan kan deelnemen, dan worden die ook vermeld.

Meer informatie over DNA-onderzoek bij kanker

Informatie over DNA-onderzoek bij kanker, vind je ook op de website van kanker.nl:

Hoe komt de beslissing over de behandeling tot stand?

Naast de uitkomsten van de complete DNA-analyse zijn ook de resultaten van andere testen belangrijk bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Dat zijn testen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd door pathologie, klinische chemie en radiologie. In het overleg met uw behandelend arts over uw behandeling zijn uw persoonlijke kenmerken en wensen belangrijk.

Is OncoAct dé DNA-test voor mij?

Behandelend arts

Waarom whole genome sequencing toepassen bij DNA-testen in de zorg voor patiënten met kanker?

Of OncoAct zinvol en geschikt is én of tumorweefsel veilig afgenomen kan worden, wordt bepaald in overleg met de behandelend arts. Deze kent u én uw achtergrond het best. Om de complete DNA-test te kunnen uitvoeren wordt in het ziekenhuis tumorweefsel en bloed afgenomen.

Solide tumor

In principe is OncoAct geschikt voor alle patiënten met kanker, met uitzondering van patiënten met leukemie. Voor de complete DNA-test is het nodig dat een stukje tumor bij een patiënt wordt afgenomen. Dat wordt op een speciale manier direct ingevroren en kan daarna worden geanalyseerd.

De volgende patiënten hebben in potentie het meeste baat bij de complete DNA-test:

  • patiënten die op basis van de reguliere diagnostiek geen behandeloptie meer hebben
  • patiënten met een zeldzame tumor (circa 23.000 in Nederland) voor wie geen standaardbehandeling voorhanden is

(Moleculaire) diagnostische DNA-testen

In de huidige zorg voor patiënten met kanker worden al verschillende (moleculaire) diagnostische DNA-testen uitgevoerd. Deze DNA-testen verschillen per ziekenhuis en zijn doorgaans gericht op een beperkt(er) aantal tumorkarakteristieken. Voor een aanmerkelijk deel van de patiënten met tumoren worden volgens de huidige richtlijnen nog geen (moleculaire) diagnostische DNA-testen uitgevoerd omdat voor deze tumortypen nog geen geregistreerde doelgerichte medicijnen bestaan.

OncoAct is nog geen onderdeel van het basispakket en wordt niet standaard door de zorgverzekeraar vergoed. Er wordt hard gewerkt, onder andere door Hartwig Medical Foundation, om dat wel voor elkaar te krijgen.

Patiëntrapport

Met OncoAct krijgt de behandelend arts een patiëntrapport met daarin alle voor de patiënt mogelijk geschikte behandelingen, voor zowel geregistreerde als niet geregistreerd medicijnen, en klinische studies.

Hoe werkt OncoAct voor u?

OncoAct kan alleen aangevraagd worden via uw behandelend arts in een ziekenhuis. Hoe gaat u te werk?

01

Bespreek het met uw arts

U bespreekt met uw behandelend arts uw behandelmogelijkheden. Wanneer OncoAct voor u een optie is vraagt uw arts dit aan bij Hartwig Medical Foundation. Het is belangrijk te weten of uw arts de complete DNA-test bij Hartwig Medical Foundation kan aanvragen.

02

In het ziekenhuis

In uw ziekenhuis wordt tumorweefsel en bloed bij u afgenomen. Uw behandelend arts stuurt dat naar Hartwig Medical Foundation.

03

DNA-analyse

Hartwig Medical Foundation voert de complete DNA-test uit op het tumorweefsel en bloed. Hierna volgt een bioinformatische data-analyse. De resultaten hiervan worden opgenomen in een patiëntrapport en door een klinisch moleculair bioloog in de pathologie van een samenvatting en toelichting voorzien.

04

Patiëntrapport

Uw behandelend arts ontvangt uw patiëntrapport in de regel binnen twee weken nadat het tumorweefsel en bloed bij Hartwig Medical Foundation zijn binnengekomen.

05

Bespreken rapport

U bespreekt de uitkomsten uit het patiëntrapport met uw behandelend arts en bespreekt de volgende stap in uw behandeling.

Met de complete DNA-test zie je in één keer alle mogelijke doelgerichte kankerbehandelingen. Zo hebben de patiënt en de behandelend arts alle beschikbare informatie om samen de beslissing over de behandeling te kunnen nemen.

— Veronica van Nederveen
patiënt

Uit mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk de kennis kan zijn over erfelijke aanleg voor kanker. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat een compleet patiëntrapport juist ook die dragerschap informatie bevat, als de patiënt daarvoor kiest die te willen weten

— Anne van Herwijnen