Hoe vraag ik OncoAct aan?

OncoAct kan alleen aangevraagd worden door een behandelend arts in een ziekenhuis. Voordat tumorweefsel en bloed opgestuurd kunnen worden, dient een Dienstenovereenkomst te zijn afgesloten. De logistiek dient afgestemd te worden met de afdeling pathologie en het klinisch chemisch laboratorium van het ziekenhuis.

Dienstenovereenkomst

De behandelend arts:

Aanvragen

Heeft uw ziekenhuis nog geen dienstenovereenkomst met Hartwig? Neem dan contact met ons op.

Invullen

vult de door Hartwig Medical Foundation voor-ingevulde Dienstenovereenkomst waar nodig nog in of aan.

Insturen

stuurt de Dienstenovereenkomst per e-mail ter controle aan Hartwig Medical Foundation.

Dienstovereenkomst retour

ontvangt de Dienstenovereenkomst na controle en ondertekening door Hartwig Medical Foundation per e-mail retour, ter ondertekening door de juiste personen in het ziekenhuis.

Ondertekenen in ziekenhuis

zorgt ervoor dat de overeenkomst door een tekenbevoegd persoon wordt ondertekend. Direct na ondertekening van alle partijen ontvangen de tekenbevoegde personen de volledig getekende versie. Indien er niet is gekozen voor een digitale ondertekening dan scant de tekenbevoegde de Dienstenovereenkomst en stuurt deze per e-mail aan Hartwig Medical Foundation.

Informeren patiënt en evt. toestemming vragen opslag data

De behandelend arts:

Bespreekt inhoud en mogelijke uitkomsten met patiënt

Bespreekt mogelijke uitkomsten.

Delen data

Vraagt patiënt of hij data wil delen voor toekomstige patiënten.
Wanneer het ziekenhuis een database overeenkomst met Hartwig heeft afgesloten is het van belang dat de patiënt een keuze maakt over de opslag van zijn of haar data hierin. Het ziekenhuis kan deze informatie via het Sample Registratie Formulier van het tumorweefsel doorgeven aan Hartwig. Hartwig zal het materiaal volgens de keuze van de patiënt verwerken.

Tumorweefsel en bloed opsturen

De behandelend arts:

Ontvangt Sample Registratie Formulier

ontvangt na ondertekening van de Dienstenovereenkomst door Hartwig Medical Foundation en de juiste personen in het ziekenhuis een Sample Registratie Formulier voor tumorweefsel en bloed.

Ontvangt informatie van Hartwig Medical Foundation

vult tabblad 1 van het Sample Registratie Formulier volledig en correct in. Informatie over de afname van tumorweefsel en bloed is in hetzelfde formulier te vinden, op tabblad 2 en 3.

Digitale kopie van SRF naar Hartwig

stuurt een digitale kopie van het volledig ingevulde Sample Registratie Formulier naar Hartwig Medical Foundation

Versturen van tumorweefsel en bloed

stuurt tumorweefsel via pathologie en bloed via bloedafnamepoli volgens instructies op tabblad 2 en 3 op het formulier samen met beide uitgeprinte en volledig ingevulde Sample Registratie Formulieren naar Hartwig Medical Foundation.

Ontvangt bevestiging

krijgt na ontvangst van tumorweefsel en bloed een bevestiging van ontvangst per e-mail met daarin een registratienummer. Hartwig Medical Foundation vraagt het registratienummer in alle verdere correspondentie te gebruiken.

DNA-analyse en rapportage

Hartwig Medical Foundation:

Complete DNA-analyse

start met het opwerken van tumorweefsel en bloed, voert de sequencing en de analyse uit en legt de bevindingen vast in een OncoAct WGS-rapport.

OncoAct WGS-rapport

stuurt de behandelend arts binnen 10 werkdagen na ontvangst van het biopt en het bloed het patiëntrapport, als tumorweefsel en bloed van voldoende kwaliteit is.

Wilt u meer weten over de complete DNA-test, bekijk Hoe werkt OncoAct?

Kosten en vergoeding

OncoAct wordt uitgevoerd door Hartwig Medical Foundation, een stichting zonder winstoogmerk. De prijs van OncoAct komt daarom overeen met de kosten die wij hiervoor maken en kan bij ons worden opgevraagd. Daarvoor worden alle activiteiten vanaf ontvangst van tumorweefsel en bloed tot en met het samenstellen en verzenden van het patiëntrapport uitgevoerd. Dat is inclusief een samenvatting (uitleg) van de bevindingen van de klinisch moleculair bioloog voor de behandelend arts en patiënt.

Als blijkt dat het tumorpercentage in het tumorweefsel lager is dan 20% dan zijn de data onvoldoende betrouwbaar om een bioinformatische data-analyse te kunnen uitvoeren. Wij stellen dan ook geen patiëntrapport op. In dat geval brengen we alleen de kosten in rekening voor het opwerken van het tumorweefsel en bloed en de initiële kwaliteitscontroles.

Elk land kent zijn eigen regels voor de vergoeding van (moleculaire) diagnostische DNA-testen waaronder OncoAct valt. Nederland kent tot nu toe alleen een aparte vergoeding voor DNA-testen zoals OncoAct voor patiënten waarvan de primaire tumor onbekend is.

Voor de patiënt: U kunt bij uw zorgverzekeraar en zorgverlener in uw eigen land navragen of zij de DNA-test (gedeeltelijk) vergoeden of dat het ziekenhuis waar de DNA-test wordt afgenomen de kosten zelfstandig draagt.

DNA-test aanvragen via behandelend arts: Wij werken alleen op aanvraag van de behandelend arts. Voor het uitvoeren van OncoAct sluiten wij in alle gevallen de Dienstenovereenkomsten met de zorginstelling af. Hiermee waarborgen we dat de afname van het biopt en het bloed via pathologie en bloedafnamepoli verloopt en dat de uitkomsten van de DNA-test ook worden opgenomen in het patiëntdossier en voor behandeling en inzage beschikbaar zijn.

Meer weten?

Heeft u als behandelend arts na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@oncoact.nl. Of neem telefonisch contact met ons op tijdens werkdagen via +31 (0)20 –226 9700.

Uit mijn eigen ervaring weet ik hoe belangrijk de kennis kan zijn over erfelijke aanleg voor kanker. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat een compleet patiëntrapport juist ook die dragerschap informatie bevat, als de patiënt daarvoor kiest die te willen weten

— Anne van Herwijnen