Complete DNA-test voor kanker­diagnostiek

Behandelend arts Patiënt

Bekijk de video

Van biopt tot rapport

Hartwig Medical OncoAct®

Behandelingen op maat worden steeds belangrijker voor goede kankerzorg

Ieder jaar krijgen 120.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Bij 45.000 van hen is de kanker al uitgezaaid. 20.000 mensen hebben een zeldzame vorm van kanker. Per jaar overlijden 45.000 mensen aan de ziekte. Kanker is een individuele ziekte. Er zijn geen twee patiënten die dezelfde tumor hebben.

Kanker ontstaat door fouten in het DNA. Gerichte medicatie vernietigt de cellen met deze veranderingen.

Complete DNA-testen van een tumor kunnen behandelend artsen extra informatie geven over klinisch relevante eigenschappen van de tumor (biomarkers) die voorspellend kunnen zijn voor een gunstige reactie op een behandeling. Veranderingen in het genetische profiel (mutaties) kunnen soms aanknopingspunten geven voor een behandeling die rechtstreeks aangrijpt op deze mutaties. In dit geval wordt er van doelgerichte of targeted therapie gesproken. Daarnaast kunnen de DNA-testen patiënten selecteren voor studies of experimentele medicatie.

DNA-test

Hartwig Medical OncoAct®


Hartwig Medical OncoAct® is de meest complete (moleculaire) diagnostische DNA-test die de karakteristieken van de tumor in beeld brengt. De test wordt aangeboden door Hartwig Medical Foundation. Deze DNA-test is gebaseerd op whole genome sequencing, analyseert het gehele DNA van de tumor en identificeert alle relevante genetische karakteristieken die aanknopingspunten kunnen bieden voor een behandeling.

OncoAct WGS-rapport

Hartwig Medical OncoAct®


Hartwig Medical OncoAct® bestaat uit een complete analyse van het tumor-DNA en een OncoAct WGS-rapport. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de mutaties en overige veranderingen in het DNA-profiel die belangrijk kunnen zijn voor het voorstellen van een persoonsgerichte behandeling. Dat kan gaan om bestaande geregistreerde medicijnen, maar soms ook om medicamenten die wel geregistreerd zijn, maar niet voor de betreffende kankersoort (‘off-label‘). Als er aanknopingspunten zijn voor deelname aan een experimentele behandeling, wordt dit ook in het patiëntrapport aangegeven. Het kan ook voorkomen dat de DNA-test geen verdere aanknopingspunten voor behandeling biedt. In een beperkt aantal gevallen komt er geen uitslag omdat het biopt te weinig tumorcellen bevat om een DNA-analyse uit te voeren.